Monikanavainen hakukoneoptimoidun sisältömarkkinoinnin tuotanto

Nykyisessä pirstaloituneessa mediakäytössä useat asiakkaamme pohtivat, miten lähestyä asiakkaitaan kiinnostavan sisällön avulla. Pohditaan millaista sisältöä on järkevä tuottaa ja missä kanavissa sitä kannattaa julkaista. Hyvin tuotetut asiakaslehdet nostavat brändiarvoa asiakkuuksissa ja parhaimmillaan tuovat ylpeyttä olla asiakkaana kyseisessä yrityksessä. Toisaalta videoiden katselut ovat vahvassa kasvussa ja videon avulla saadaan useasti luotua lyhyessä ajassa vakuuttava tunteisiin vaikuttava kokonaisuus katsojalle. Mutta mistä sisällöntuotanto pitäisi aloittaa ja miten saada kustannustehokkaasti tuotettua lukijoita kiinnostavia sisältöjä?

1. Hakukoneoptimoitu sisältö kiinnostaa lukijoita

Sisällön tuotanto kannattaa aloittaa siitä, mille on jo kysyntää ja mitä tietoa yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista haetaan. Hakusanatutkimuksen avulla selvitetään, mitkä hakusanat ja teemat ovat pinnalla, sekä miten paljon kilpailua milläkin hakusanalla on. Samalla saadaan selville, miten relevanttia yritykselle on löytyä hakujen kärjestä milläkin sanalla. Pohditaan, mitkä aihealueet ja sanat ovat kriittisiä liiketoiminnalle ja mitkä tuovat laajempaa lisäarvoa yritykselle.

Hakusanatutkimus löytää spesifit sanat, joita sisällössä ja otsikoinnissa kannattaa käyttää sekä suuntaa antavasti tiedon, kuinka paljon eri sisältöjä kyseisiin hakuihin kannattaa tuottaa. Monelta unohtuu, että yksi teksti ei välttämättä riitä tyydyttämään tiedonnälkäistä hakijaa ja sitä kautta pitäisi luoda selkeä sisältöstrategia eri kategorioihin, jotta saadaan tehtyä riittävästi sisältöä kiinnostuneille.

Hakukoneoptimoidun sisällön lisäksi kannattaa toki tuottaa yrityskohtaista spesifiä sisältöä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että näille kysyntä ja kiinnostus pitää luoda erikseen. Harva löytää tiensä sellaisen sisällön pariin, johon ei alkuperäistä kiinnostusta ollut.

 

2. Julkaisustrategia: päätetään, missä muodossa sisältöä tuotetaan

Kun tiedetään, millaista sisältöä lähdetään tuottamaan, pitää päättää julkaisuformaatit. Näissä kannattaa pohtia sisällön hyödyntämistä laaja-alaisesti. Useasti unohtuu että sama sisältö modifioituna eri julkaisukanaviin saa lisää kiinnostuneita lukijoita ja katselijoita sisällölle. Jos kerran sisältö on huolellisesti pohdittu, niin se vastaa suoraan sisällön kysyntään. Tällöin ei tarvitse tuottaa eri näkökulmilla tai eri ajatuksilla sisältöä eri kanaviin.

Parhaimmillaan samaa sisältöä voidaan hyödyntää blogeissa, uutiskirjeissä sekä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tuotantotapoja laajentamalla saadaan tehtyä korkealaatuista sisältöä videoformaatteihin (joita voi myös hyödyntää sosiaalisessa mediassa) sekä mm. asiakaslehtiin sekä pr-tiedotteisiin.

Jokaisella julkaisukanavalla on omat nyanssinsa, ja onkin tärkeää, että yhteistyökumppani ymmärtää jokaisen erikoisuudet. Teemat voivat olla samoja, mutta kirjoitusasussa ja tekstien pituudessa on eroja. Lisäksi blogiteksti ei suoraan taivu videoksi, jolloin on osattava ottaa huomioon videoformaatin muut mahdollisuudet ja osata käsikirjoittaa tarinat kiinnostaviksi sekä poimia esimerkiksi faktatietoja infografiikaksi.

Videoihin tuotettua infografiikkaa voi hyödyntää myös muissa formaateissa ja luoda lisäarvoa kuvituksilla teksteihin. Kannattaa myös pohtia korkealaatuisten kuvien ottamista sisällöntuotannon yhteydessä, koska korkealaatuisille tarkkaan mietityille kuville on aina hyötykäyttöä. Huonot kuvat taasen voivat pilata hyvänkin sisällön.

3. Käsikirjoitetaan tarinat tuotantovalmiiksi

Jotta sisällöntuotanto on tehokasta ja laadukasta, tarvitaan hyvä käsikirjoitus ja suunnitelma tuotannolle. Monikanavaisen sisällön ydin pidetään samana, mutta mukautetaan sitä eri julkaisukanaviin sopiviksi. Sosiaalisessa mediassa haetaan keskustelua, videoissa haetaan viestin vakuuttavuutta ja viihdyttävyyttä, tekstipohjaisessa versiossa taitolla ja tekstin otsikoinnilla edistetään luettavuutta. Tekstin ja videon haastattelut voidaan tehdä samalla kertaa, ja kun haetaan videoon fiiliskohtia, niin samalla voidaan ottaa korkealaatuisia still-kuvia. Kaikkien formaattien editointi sujuu jouhevasti kun on yhteinen käsikirjoitus, jolloin voidaan samalla tehdä julkaisujen aikataulutuskin valmiiksi.

Tällainen monialainen ja laaja toteutus vaatii ammattilaisten panostusta. Yleensä puhutaan isommasta projektiorganisaatiosta ja kanavakohtaisista ammattilaisista. Asiakkaalle tämä prosessi on kuitenkin helppo. Ei tarvitse pohtia eri sisältöjä eri kanaviin, vaan voidaan luoda yhtenäinen viesti, joka mukautuu kanavien käyttötarkoitusten mukaisesti. Koko toteutus on myös merkittävästi kustannustehokkaampaa kuin tehdä sisällön tuotantoa jokaiseen kanavaan erikseen. Lisäksi kokonaisuus on laadultaan yhtä hyvää, joka edesauttaa viestien perille menoa.

 


Kirjoittanut Aslak de Silva 6.3.2016

KOMMENTIT

Jätä kommentti
(Sähköpostiasi ei näytetä julkisesti.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.