Mediapäivässä kiinnostavia puheenvuoroja

Finlandia-talolla vietettiin järjestyksessään toista valtakunnallista Mediapäivää 12.11.  Paikalla oli nelisensataa media-alan ihmistä ja mediasta kiinnostunutta.  

vpk2.jpg

Mediapäivän yhteydessä toimiala järjestöt kokoontuivat ja tekivät omia päätöksiään ja valintojaan. Seminaariosiossa pohdittiin media-alan näkymiä ja tulevia trendejä. Tämän lisäksi päivän antiin kuului suurten puolueiden puheenjohtajien paneelikeskustelu median tilanteesta.  Paneelissa olivat mukana puheenjohtajat Juha Sipilä, Timo Soini, Antti Rinne ja Alexander Stubbia tuurannut Sanni Grahn-Laasonen.  Keskustelu oli värikäs ja mielenkiintoinen.  Sinällään keskustelussa vallitsi liikuttava yksimielisyys kotimaisen median tärkeydestä ja myös vapaan median merkityksestä.  Ylen osalta keskustelussa nousi esiin jo pieniä painotuseroja.  Keskustan Sipilä suhtautui ehkä väljiten  YLE:n rooliin, eikä poissulkenut YLE:n oikeutusta kilpailla kaupallisen median kanssa markkinajohtajuuksista.

Kaikkien puolueiden edustajien painotuksissa YLE:n rooli nähtiin julkisen palvelun tuottajana.  Keskustelua kirposi jonkun verran urheilun näkyvyydestä.  Timo Soinin mukaan YLE:n tehtävänä on näyttää kansallista urheilua.  Raviurheilua hän kaipasi ruutuun lisää.

Miellyttävää kuultavaa oli, että ainakin juhlapuheissa ja mediapaneeleissa puheenjohtajat harmittelivat epäonnistunutta Alv-päätöstä tilausmaksujen osalta.

Panelistit korostivat voimakkaasti kotimaisuuden ja siihen liittyvän yhteiskuntavastuullisuuden merkitystä.  Toivottavasti huoli kotimaisista työpaikoista ja vastuullisuudesta muuttuvat jossain vaiheessa myös teoiksi.  Paneelissa useat kuulijoista yllättyivät ministeri Grahn-Laasosen laajasta median tuntemuksesta ja varmoista näkemyksistä vapaasta mediasta.  Grahn-Laasonen oli selvästi eniten huolissaan kotimaisten maakunta- ja paikallislehtien toimintaedellytyksien turvaamisesta suhteessa valtionyhtiö YLE:een.

 vpk_1.jpg

Suomalainen media selviää, mutta haasteita tuo toimialaan kohdistuva voimakas regulaatio ja poikkeuksellisen hankala verokohtelu.  Ulkomaiset monikansalliset toimijat voivat vapaasti mainostaa alkoholia, kun suomalaista mediaa rajoitetaan erilaisin kielloin.  Myös toimialaan kohdistuva kymmenen prosentin arvonlisävero asettaa meidät selvästi kilpailijoita vaikeampaan asentoon.  Näiden kahden haasteen yhdistyessä vahvasti verovaroin rahoitetun YLE:n pyrkimys markkinajohtajuuteen, tuovat ne meille kovan haasteen.

Suomalainen vapaa media on edelleen merkittävä työllistäjä Suomessa.  Toimialan työpaikat sijoittuvat eri puolille maatamme.  Keskisuomalainen-konserni pelkästään työllistää suoraan lähes 1300 henkeä ja välillisesti turvaamme yli 2000 ihmisen ansainnan.

Työllistämistäkin merkittävämpi asia on moniarvoisen sananvapauden ylläpitäminen ja kansalaisten tiedontarpeen tyydyttäminen.  Suomalainen sanomalehtimedia on ainoa koko maan tavoittava, kotimaisissa käsissä oleva riippumaton media, jonka keskeinen agenda on yhteiskuntamme edistäminen.  Media on aidosti riippumatonta ainoastaan, kun sen talous on turvattu.  Tämän paneelissa totesi selkeästi myös puheenjohtaja Timo Soini.

Toimialan keskeisissä järjestöissä vetovastuut säilyivät ennallaan. Viestinnän Keskusliittoa johtaa edelleen Sanoma Finlandin toimitusjohtaja Pekka Soini ja Sanomalehtien Liiton vetovastuu säilyi allekirjoittaneella.

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj

 

 

 


Kirjoittanut Vesa-Pekka Kangaskorpi 14.11.2014

KOMMENTIT

Jätä kommentti
(Sähköpostiasi ei näytetä julkisesti.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.