Saimme jalansijaa uusilta markkinoilta

Ohessa kirjoitukseni tuoreesta vuosikertomuksestamme

Vuosi 2014 oli Euroopalle taloudellisesti vaikea, mutta erityisen haastava vuosi oli Suomelle. Suomea jo useamman vuoden piinannut talouskurimus jatkui ja valitettavasti tälle olotilalle ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessakaan selvää helpotusta.  
Talouden huono suhdanne ja Suomen taloudenpidon näköalattomuus yhdistyneinä median murrokseen ovat tehneet liiketoimintaympäristöstä vaikean. Suomessa kansallisella tasolla tehdyt painotukset ja linjaukset muun muassa Ylen ja Postin osalta ovat tuoneet lisähaasteita kotimaiselle kaupalliselle viestintäteollisuudelle.
Keskisuomalainen-konsernille vuosi 2014 oli edellisenä vuonna ostetun Suomen Lehtiyhtymän integroinnin vuosi. Suomen Lehtiyhtymästä tuli osa Keskisuomalainen-konsernia sekä operatiivisesti että juridisesti. Johtamisen osalta haltuunotto tapahtui vuoden 2014 alusta ja yhtiörakenteellisesti vuoden 2015 alusta, jolloin konsernin rakennetta selkiytettiin alueellisen johtamismallin pohjalta. Alueellisesti konserni muodostuu nyt Keski-Suomen Mediasta, Savon Mediasta ja Etelä-Suomen Mediasta. Liiketoiminta-alueet ovat kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltaisia ja helposti vertailtavissa. Painoliiketoimintaa on keskitetty ja myös muun liiketoiminnan rakenteita on virtaviivaistettu. Näiden ydinliiketoiminta-alueiden lisäksi omina liiketoimintakokonaisuuksinaan toimivat aikakausi- ja asiakaslehdet, markkinatutkimuspalvelut, markkinointiviestintä-, sivun- ja ilmoitusvalmistuspalvelut sekä jakelupalvelut. Uuden konsernin rakentamisessa on keskiössä ollut liiketoimintakokonaisuuksien välisten synergioiden tunnistaminen. Tulevaisuudessa pyrkimys on rakentaa entistä synergisempiä ja asiakassuuntautuneempia tuotekokonaisuuksia, joissa konsernin monipuolinen tuotetarjoama tuo aivan uudenlaista lisäarvoa asiakkaille. Suomen Lehtiyhtymän hankinta on nykyisen kokemuksen perusteella osoittautunut onnistuneeksi. Konserni on saanut merkittävää jalansijaa uusilta markkina-alueilta ja kaupan myötä tullut kaupunkilehtiliiketoiminta on menestynyt vaikeassa taloussuhdanteessa hyvin.
Vuonna 2014 Keskisuomalainen-konsernissa vietiin läpi tehostamisohjelmaa, jonka lopulliset vaikutukset näkyvät vuoden 2015 loppuun mennessä. Tehostamisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi seitsemän miljoonan euron säästöt, jotka ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti menneen vuoden osalta ja tulevat toteutumaan myös vuoden 2015 osalta. Tehtävä on ollut haasteellinen, sillä samanaikaisesti on rakennettu uutta digitaalista liiketoimintaa, mikä on vaatinut myös taloudellisia panostuksia. Keskisuomalainen-konserni on kyennyt vahvistamaan asemaansa merkittävästi digitaalisessa markkinassa. 
Keskisuomalaisen haasteena on, kuten koko toimialalla, ansainnan löytäminen digitaalisesta liiketoiminnasta. Digitaalisessa liiketoiminnassa kilpailutilanne on aivan toisenlainen kuin se mihin aiemmin on totuttu. Vastassa ovat valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat, jotka usein toimivat kotimaista kaupallista viestintäteollisuutta edullisemmassa veroympäristössä.
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus ja operatiivinen johto ovat vahvasti sitoutuneet tulokselliseen liiketoimintaan. Johtamisen kulmakiviä ovat asiakkaan tarpeiden tunnistaminen sekä vastuullisuus laajasti miellettynä. Vastuullisuuteen kuuluvat henkilöstöstä huolehtiminen ja yhtiön jatkuvuuden varmistaminen. Keskeisenä osana tätä vastuullisuutta on yhtiön omistajien intressin turvaaminen. Yhtiö pyrkii olemaan kannattava ja voitollinen kaikissa tilanteissa.
Haluan kiittää omistajia ja hallitusta väkevästä tuesta. Lisäksi haluan kiittää asiakkaita luottamuksesta Keskisuomalainen-konserniin ja sen tuotteisiin. Pyrimme olemaan luottamuksen arvoisia myös tulevaisuudessa.


Kirjoittanut Vesa-Pekka Kangaskorpi 1.4.2015

KOMMENTIT

Jätä kommentti
(Sähköpostiasi ei näytetä julkisesti.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.