Huomisesta huolehtien,
ympäristöä kunnioittaen

Keskisuomalainen-konsernin ympäristötoiminnoissa kestävän kehityksen perustana ovat ISO 14001 -standardi, ympäristölainsäädäntö, viranomaisten vaatimukset sekä asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet ja odotukset. Konsernissa toteutetaan hallituksen hyväksymää ympäristöjohtamismallia, jonka mukaisesti konsernin kaikissa yksiköissä on sitouduttu toimimaan ympäristön kuormitusta ehkäisevästi jatkuvan parantamisen periaatteella. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu jokaiselle konsernissa työskentelevälle.

Konsernissamme seurataan liiketoimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristönäkökohtia sekä niiden vaikutuksia ja riskejä koko niiden elinkaaren ajalta. Meillä on määritelty merkittävimmille ympäristönäkökohdille päämäärät ja tavoitteet sekä luotu mittaristo tavoitteiden seuraamiseen.

Toiminnassamme käytetään ekotehokkaita toimintatapoja, jotka rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Ympäristöasioihin liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan sertifioituun 14001 ympäristöjärjestelmään, ja toimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista seurataan sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Henkilökuntaa ja sidosryhmiä koulutetaan toteuttamaan ympäristötavoitteita arjessa. Konsernissa tiedotetaan ympäristöperiaatteista julkisesti konsernin verkkosivuilla.Ympäristötoiminnan tuloksista raportoidaan avoimesti ja kattavasti vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa.