Sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

TIETOSUOJALAUSEKE KORVAA TÄMÄN REKISTERISELOSTEEN 24.5.2018 LÄHTIEN.

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Keskisuomalainen Oyj
PL 159
40101 JYVÄSKYLÄ
Käyntiosoite: Aholaidantie 3, Jyväskylä
Puhelin: 014 622 000

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Sami Hannukka, kehityspäällikkö
Sähköposti: sami.hannukka(at)media.fi
Vaihde: 014 622 000

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelujen asiakasrekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkopalvelujen tunnistautumista vaativien palvelujen käytön mahdollistaminen, verkkopalvelujen tilaaminen ja kehittäminen ja asiakassuhteiden hoito sekä suoramarkkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot, ostohistoria ja markkinointilupa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saatu/saadaan/päivitetään rekisteröidyltä itseltään tai tilaajajärjestelmästä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisteröidyn oikeudet

8.1 Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8.2 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@media.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu teknisesti ja pääsy rekisteriin on vain henkilöillä, joiden työtehtävät vaativat pääsyä tietoihin.