Hallituksen ja ylimmän johdon osakkeenomistus

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen osakkeenomistus (31.12.2017):
 

  Kpl %-osuus osakkeista %-osuus äänistä
K-osakkeet

241 497

4,79

4,79

A-osakkeet

154 501

2,71

2,71

Yhteensä

395 998

3,69

4,68