Hallituksen ja ylimmän johdon osakkeenomistus

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen osakkeenomistus (31.12.2017):
 

  Kpl %-osuus osakkeista %-osuus äänistä
K-osakkeet

251 518

5,03

5,03

A-osakkeet

154 501

2,69

2,69

Yhteensä

395 998

3,78

4,90