Osakkeet

Osakkeet

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999.
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV.
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään.

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 749 588   kappaletta ja 5 749 588 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 4 987 115 kappaletta ja 99 742 300 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 736 703 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 105 491 888 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

 

Muuntovaatimuslomake.pdf

Katso osakekurssin kehitys


Huom.
 Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.