Osakkeet

Osakkeet

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999.
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV.
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään.

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 736158 kappaletta ja 5 736 158 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 5 000 545 kappaletta ja 100 010 900 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 736 703 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 10 736 703 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

 

Muuntovaatimuslomake.pdf

Katso osakekurssin kehitys


Huom.
 Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.