Aineisto-ohjeet valmiina toimitettavalla aineistolle ja valmistettavalle aineistolle

Aineistojen toimituksen takarajat ovat mediakohtaisia ja valmistettavalle tai valmiille aineistolle voi olla erilaiset toimitusajat.

Printtilehtikampanjan aineisto-ohjeet

Lehti-ilmoitusaineisto on toimitettava lehtikohtaiseen viimeiseen ajankohtaan mennessä

Varauksen yhteydessä Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä aineiston toimitusaika- ja osoite.

Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava asiakkaan nimi, annettu materiaalinumero, media ja julkaisuajankohta.
 

Valmiin lehti-ilmoitusaineiston vaatimukset

PDF-tiedosto 1:1 koossa, joka voidaan julkaista sellaisenaan
*kaikki käsittelyä vaativat aineistot ovat valmistettavia

 • sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit
 • ei marginaaleja, leikkaus- eikä painomerkintöjä
 • voidaan muodostaa yleisimmin käytetyillä ammattimaisilla taitto- ja grafiikkaohjelmilla (painovalmis PDF, versio 1.5, Acrobat 6), ei saa sisältää väriprofiileja. Adoben ohjelmissa High Quality Print -PDF-luontiasetus.
 • Fontit: PostScript-fontit pitää sisällyttää (Embed) PDF-tiedostoon -> tekstit jätetään konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä. TrueType-fonttia ei saa käyttää. Muut käytetyt fontit pitää vektoroida
 • Kuvien resoluutio: 200 dpi, viivakuvat 600-1000 dpi
 • Kokonaisvärimäärä: max. 240 %
 • Värit CMYK-tilassa ja mustavalkoiset gray-väritilassa.
 • Väriprofiili: WAN-IFRAnewspaper26v5
 • mustan tekstin on oltava PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100% ja CMY=0%. Älä käytä rekisterimustaa
 • Älä suojaa PDF-tiedostoa salasanoilla, salaus estää tiedoston tulostamisen.

Tiedostomuoto PDF-työkalut

 • Tee ilmoitukset grafiikka- tai taitto-ohjelmilla. Tee PDF-tiedosto esim. Adobe InDesign- tai Illustrator-ohjelmasta suoraan tai Acrobat Distillerin kautta
 • Älä käytä ilmoituksen valmistamiseen tekstinkäsittely- tai esitysgrafiikan tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia kuten esimerkiksi Word- tai PowerPoint-ohjelmia. Käytä kuvankäsittelyohjelmaa vain ilmoituksessa olevien kuvien käsittelyyn.
 • voit ladata Adobe Photoshopille väriasetuksen sanomalehtikuvien tekoon. Ota ensin yhteyttä meihin jos sinulla ei ole muuta työkalua ilmoituksen valmistamiseen kuin esim. Photoshop.
 • Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sanomalehtikelpoiset, painovalmiit PDF-tiedostot. Myös PDF-tiedostot, johon tulee muutoksia tai korjauksia, on valmistettava aineisto.

Huomioi aineistossa

 • Ota huomioon sanomalehden mahdolliset pienet kohdistusheitot värien käytössä.
 • Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä
 • Vältä pientä pistekokoa negateksteissä monivärisen pohjan päällä tai monivärisissä teksteissä.
 • Tekstin minimikoko 10 pt väripohjalla. Suosittelemme lihavoitua tekstityyppiä.

Värit

 • Älä jätä PDF-tiedostoon spottivärejä. Nämä voivat varsinkin läpinäkyvyysefektien kanssa aiheuttaa grafiikka-elementtien toistumisen painossa ei-toivotulla tavalla.
 • Tarkista elementtien osalta, että overprint- eli päällepainatusasetukset ovat oikein. Mikäli overprint-asetus on päällä, esim. valkoiset elementit häviävät lopullisessa tulostuksessa
 • Voit tarkistaa värit PDF-tiedostosta Adobe Acrobatin Output Preview -työkalulla.
 • Varmista, että RGB-työnkulussa värit vastaavat haluttua lopputulosta CMYK -väriprofiilia simuloitaessa
 • Varmista, että musta teksti on PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K = 100 % ja CMY = 0 %
 • Käytä sanomalehtilmoituksessa mahdollisimman puhtaita värejä. Max 2 osaväriä, sekä tarvittaessa mustaa. Kolmas värillinen väri tuo mukanansa likaavan komponentin, jonka takia on parempi käyttää mustaa ja sitä kautta neutraalia harmaata lisäämään värin syvyyttä.
 • Mitä eroa on CMYK- ja RGB-väreillä? Painamisessa ja painoaineiston tekemisessä käytetään CMYK-värejä. CMYK- eli prosessivärit sekoitetaan käyttämällä neljää painoväriä: syaania, magentaa, keltaista ja mustaa. Kaikki neliväripainatuksessa käytettävät värit sekoitetaan näistä väreistä.

RGB-värejä käytetään sähköisissä medioissa. RGB-väri taas syntyy määrittämällä RGB-arvot eli punaisen (red), vihreän (green) ja sinisen (blue) värin määrä.

Kuvat

 • Sanomalehti-ilmoituksissa käytetään CMYK kuvia. Varsinkin sanomalehtikuvissa kannattaa usein keventää tummaa värialuetta. Sanomalehdessä kuvien keskisävyjen pisteenkasvu on noin 26 %, joten keskisävyjä on syytä keventää huomattavasti varsinkin mustan värin osalta.
 • Painossa kaikki sävy- ja kuvamateriaali rasteroidaan. Rasteripisteiden linjatiheys on 40 linjaa/cm. Kuvapisteiden lukumäärän tulisi olla vähintään kaksinkertainen linjatiheyteen verrattuna jolloin kuvan vähimmäisresoluutio on 200 dpi. Ylimitoitetulla resoluutiolla ei yleensä saada aikaan havaittavaa parannusta lopputulokseen.
 • Resoluutio tarkoittaa kuvan tarkkuutta painotyössä. Lyhenne dpi tulee sanoista dot per inch (pistettä tuumalla). Mitä suurempi resoluutio (mitä useampi piste tuumalla), sen tarkempi kuvasta painettaessa tulee.
 • Jos taas resoluutio on liian alhainen, kuvasta tulee rakeinen. Esimerkiksi netissä oleva näyttökuva ei ole painokelpoinen. Nettikuvien resoluutio on 72 dpi.

Teksti

 • Vältä nega-tekstiä usealla osavärillä painetun pohjan tai värikuvan päällä. Sijoita nega-teksti yksiväriselle pohjalle.
 • Suositeltava minimi pistekoko on 10 pistettä. Pyri tekemään leipäteksti pelkällä mustalla.
 • Jos teksti on värillinen, noudata minimi pistekoko 10 pistettä ja käytä max 2 värillistä (CMY) osaväriä. Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, ei kuvankäsittelyohjelmassa.
 • Sanomalehtiprosessissa pieni kohdistusheitto on mahdollinen, jolloin useilla väreillä tehdystä tekstistä häviää helposti luettavuus. Tämä ongelma esiintyy etenkin silloin, jos ilmoitus on tehty kuvankäsittelyohjelmalla.

Muutokset valmiiseen aineistoon

Mikäli valmiina toimitettuun aineistoon tai jo julkaistuun aineistoon tehdään muutoksia Mediatalo Keskisuomalaisen toimesta, veloitetaan muutoksesta valmistusmaksu. Maksu riippuu muutoksen aiheuttamasta työmäärästä ja se voi olla puolivalmiin aineiston valmistusmaksu tai täysi valmistusmaksu.

Puolivalmis-valmistusmaksu

Sisältää pääsääntöisesti yhden muutoksen aineistoon riippuen ilmoituskoosta. Näistä muutoksista ei lähetetä vedosta!

Mediatalo Keskisuomalaisen valmistama aineisto

 • valmiin ilmoituksen koko muuttuu niin vähän, ettei sisältöä tarvitse muokata uudestaan eli ilmoitus pysyy muodoltaan samana ja koon muutos ei vaikuta sisällön muotoon
 • Ilmoituksen yksi sisältömuutos
  • Hintatieto
  • Osoitetiedot
  • Otsikko
  • Päivämäärä
  • Taustaväri
  • Kehys
  • pieni tekstimuutos

Asiakkaan toimittama valmis aineisto

 • lisätään diiler-tiedot
 • skaalataan suhteessa pienemmäksi tai isommaksi
 • poistetaan PDF-aineiston leikkuuvara
 • muutetaan hinta, otsikko, päivämäärä, puh. numero tai kirjoitusvirhe (mikäli on mahdollisia toteuttaa)

Valmistettavat aineistot lehti-ilmoitukseen

Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sellaisenaan julkaisukelpoiset, painovalmiit PDF-tiedostot. Myös PDF-tiedostot, johon tulee muutoksia tai korjauksia, on valmistettava aineisto.

Valmistettavaksi katsotaan mm. seuraavat valmiiseen aineistoon tehtävät muutokset

 • ilmoitukseen vaihdetaan uusi kuva
 • ilmoituksen muoto muuttuu (esim. koko 2x88 muutetaan 2x150)
 • pieneen ilmoitukseen monta muutosta, esim. otsikko, päivämäärä, taustaväri muuttuu

Valmistettavaan aineistoon tulee toimittaa:

 • ilmoituksen asettelumalli tai käsikirjoitus
 • Kuvien ja logojen originaalit on toimitettava joko EPS-, TIFF-, JPEG-muotoisina tai pinta- tai diaoriginaaleina.
 • Kuvapankkia käytettäessä asiakkaan tulee ilmoittaa tarkat tiedot kuvapankkiosoitteista ja kuvien nimistä.
 • Asiakkaan pitää ilmoittaa erikseen, jos hän haluaa valmistettavasta aineistosta vedoksen ja osoitteen, johon vedos lähetetään. Ellei lähetettyyn vedokseen saada asiakkaalta kuittausta varausaikataulujen puitteissa, katsotaan vedos hyväksytyksi julkaisuun sellaisenaan.
 • Aineisto-ongelmissa otamme yhteyttä ensisijaisesti aineiston lähettäjään, ellei toisin ole sovittu.

Verkkokampanjan aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus

Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot:

 • Mainostajan ja kampanjan nimi
 • Julkaisupäivä(t)/-aika
 • Näyttöjen määrä
 • Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
 • Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
 • Mainostajan yhteystiedot
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö

Aineistoaikataulu

Valmiin aineiston määräajat

 • 5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
  Erikoisratkaisut ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot.
 • 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
  GIF‐, JPG‐ tai PNG‐kuva‐aineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali.
 • Valmistettava aineisto
  3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

 Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

 Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä.

Aineiston myöhästyminen

Jos verkkoaineistoa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä oikeassa muodossa tai se on vahingoittunut / toimimaton tai sisältö ei ole julkaisuvaatimusten mukainen, niin tällöin Mediatalo Keskisuomalainen ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana. Jos verkon kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, voi myöhästyminen tai toimimattomuus aiheuttaa sen, ettei kampanja voi alkaa haluttuna ajankohtana ja kampanjasta ei saada kerättyä kampanjaraporttia. Lisäksi vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100%). 

Verkkoaineiston vaihtaminen

Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv).

 

Yleisimmät mainosmuodot ja kilotavurajat

Digietusivu:

koko (px): 600x700 
kuva-aineiston kt: 150
HTML5 ei sallittu

koko: 600x700  
kuva-aineiston kt: 150
HTML5 ei sallittu

Maksiparaati

koko (px): 980 x 552
kuva-aineiston kt: 80
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 200

Paraati

koko (px): 980 x 400
kuva-aineiston kt: 80
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 200

Panorama

koko (px): 980 x 120
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Paraatikaruselli

koko (px): 980 x 250 
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 200

Jättibanneri

koko (px): 728 x 90 
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Suurtaulu

koko (px): 140 x 350
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Pidennetty suurtaulu

koko (px): 160 x 600
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Torni

koko (px): 200 x 900
kuva-aineiston kt: 60
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Jättiboksi

koko (px): 468 x 400
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Tuplaboksi

koko (px): 468 x 600
kuva-aineiston kt: 60
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 200

Mainosboksi

koko (px): 300 x 250
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Tikkeri

koko (px): 1600 x 45
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Tarranurkka

koko (px): 300 x 200
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 100

Mobiiliparaati

koko (px): 300 x 300
kuva-aineiston kt: 40
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 80

Mobiilipanorama

koko (px): 300 x 150
kuva-aineiston kt: 30
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 50

Mobiilitikkeri

koko (px): 320 X 75
kuva-aineiston kt: 30
HTML5-aineiston ensilatauksen kt: 50

 

Noudatamme ohjeistuksissa IAB Finlandin verkkomainonnan standardeja.

Kilotavurajat ovat ehdottomia emmekä valitettavasti voi niissä joustaa.
Kilotavurajoja ei voi kiertää käytämällä loadereita tai kolmannen osapuolen tagiä.

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

 

Yleinen ohjeistus videon ja äänen käyttämiseen mainonnassa

Mainoksessa voidaan käyttää ääntä. Ääni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä, kun käyttäjä vie hiiren mainoksen päälle (mouseover) ja loppuu, kun käyttäjä vie hiiren pois mainoksen päältä. Mikäli mainoksen videossa on käytössä auto-play, tulee videon käynnistyä ilman ääntä. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus sulkea video.

HTML5-aineistoista huomioitavaa

Ensilatauksen tulee olla mahdollisemman pieni, ja olisi hyvä välttää turhien requestien määrää. Ensilatauksen jälkeen tapahtuvia latauksia. olisi syytä välttää. Mikäli se on mainoksen kannalta välttämätöntä, voi jälkilataus olla kilotavurajoiltaan maksimissaan saman suuruinen kuin ensilataus.
Lue lisää HTML5-aineistojen ohjeista.

Rich Media toteutukset

Mobiilin rich media -ratkaisut näkyvät iOS- ja Android-laitteissa sekä osassa Windows-laitteita.  Mainokset kohdennetaan niin, että ne näkyvät vain laitteilla, joilla ne toimivat oikein.
Katso esimerkkitoteutuksia ja aineisto-ohjeet täältä.

Tikkeri

Tikkeri on selainikkunan alalaidassa oleva nauhamainen mainosmuoto, joka pysyy paikallaan sivu selailtaessa. Tikkeri‐toteutuksessa on itsessään mukana Sulje–painike (mainokseen ei Sulje‐painiketta tarvitse näin erikseen tehdä). Ota huomioon toteutuksessa, että kapeilla näytöillä suuri osa tikkeristä jää piiloon. Sijoita ydinviestit mainosalueelle vasempaan reunaan (mainosala 980 x 45) ja täytä taustavärillä loput tikkeristä. Myös symmetrisyys toimii hyvin. HUOM! Tikkerin kokonaispinta-ala 1600 x 45 px. Ei ääntä tai laajenevaa aineistoa. Tikkeriä ei näytetä puhelimessa. 

Tarranurkka

Tarranurkka-toteutuksessa on itsessään mukana Sulje-painike (mainokseen ei tarvitse Sulje-painiketta näin erikseen tehdä).

Paraatikaruselli

Paraatikaruselli koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva 980 x 250 px, maksimipaino 40kt. Parhaiten taustakuvana toimii yksinkertainen tasavärinen kuva. Yrityksen logot tulee sijoittaa vasempaan ylä- tai alareunaan mainospaikan responsiivisuuden vuoksi.
 • Diat 5-10kpl, koko 300 x 250, maksimipaino 40kt/kuva
 • Ohjausosoitteet: taustakuvalle ja jokaiselle dialle voi olla oma ohjausosoite.

Videoparaati

Videoparaatimainos koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva
 • Aloituskuva (aloituskuvaa klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon)
 • Video
 • Lopetuskuva (ei pakollinen, mutta suositeltava)

 Videoparaati: tietokone

Videoparaatin tekninen ohjeistus:

 • Taustakuvan pikselikoko 980 x 400 px. Taustakuvan päälle tulee näkyville aloituskuva. Keskitä viestisi vasempaan reunaan (leveys 320 px), huomio reunat aloituskuvan ala/ylä/oikea reuna 20 px.
 • Aloitus‐ ja lopetuskuvan pikselikoko 640 x 360 px
 • Videoruudun koko on 640 x 360 px
 • Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png ‐muodossa
 • Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
 • Videon muoto: MP4, maks. 3Mb, maks. 1 min, Videokoodekki H.264 ja audiokoodekki
 • AAC
 • Play‐nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Videoksi käy lähes kaikki sähköisessä muodossa olevat videot, mutta ei kuitenkaan Youtube-linkki, esimerkiksi mainosfilmit käyvät hyvin.

Tarvittaessa konvertoimme videon oikeaan muotoon.

 Videoparaati malli tietokone:

Paraati.png

 

Mobiilivideoparaati:

 Mobiiivideoparaatimainos koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva 300 x 300 px
 • Aloituskuvan ylä/ala osaan taustakuvalle tilaa n. 65 px. kts. mallikuva
 • Aloitus‐ ja lopetuskuvan pikselikoko 300 x 169 px
 • Videoruudun koko on 300 x 169 px
 • Videoalue on pystysuunnassa keskellä.
 • Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png ‐muodossa
 • Videon muoto: MP4, maks. 3Mb, maks. 1 min, Videokoodekki H.264 ja audiokoodekki
 • AAC
 • Play‐nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Videoksi käy lähes kaikki sähköisessä muodossa olevat videot, mutta ei kuitenkaan youtube-linkki. Tarvittaessa konvertoimme videon oikeaan muotoon.

Malli:

mobiilivdeoparaati.png


Videoetusivu/videoartikkeli/spot-mainos

 • Videon koko: 640 x 360, 854 x 480, 1280 x 720 pikseliä (16:9 kuvasuhde)
 • 720p/1080p suositus
 • Kuvataajuus: 25 fps
 • Videon bitrate: Yli 1,5 Mbps
 • Video codec: H.264, MPEG‐4, MPEG 1/2, VP5/6, DIVX, XviD
 • Pikselimuoto: Square pixel
 • Audio bitrate: Yli 128 kbps
 • Audio codec: AAC tai mp3

Tiedostojen lähetys mielellään osoitteen takaa, alle 10mb-videot myös sähköpostitse.


Natiivimainoken ja -artikkelin aineisto-ohjeet

Ntiiviartikkeleiden ulkoasu on samankaltainen kuin journalistiemme toimittamissa jutuissa ja julkaisussa käytetään samaa järjestelmää. Julkisen sanan neuvoston ohjeistuksen mukaan maksettu sisältö tulee erottaa journalistisesta sisällöstä, maksetun sisällön erottaa ”Kaupallinen sisältö” tai ”Mainos”-tunnisteesta. 

Paketti koostuu sekä natiiviartikkelista että -mainoksesta.

Natiiviartikkelin aineisto-ohjeet

 • Yrityksen logo png-tiedostona (”syvätty” eli logossa ei ole esim. valkoista taustaa)
 • Yrityksen graafinen ohjeistus tarvittaessa
 • Yrityksen lyhyt esittelyteksti sekä linkit some-sivuille
 • Otsikko (voi olla sama otsikko kuin natiivimainoksessa)
 • Ingressi suositeltava pituus 250–350 merkkiä
 • Artikkelin väliin kuvat ja/tai videot yhteensä 2–5 kpl:ta
 • Artikkelin suositeltu pituus 2500–3000 merkkiä
 • Juttuartikkelin väliin kuvat vaakakuvia ja toimitetaan mieluummin suurina kuin liian pieninä. Vähimmäisleveys 800 px. Videot voidaan upottaa artikkeliin suoraan asiakkaan omalta YouTube- tai Vimeo-kanavalta tai lisätä Keskisuomalaisen Vimeo-tilin alle.
 • Artikkelin teksti tulee toimittaa joko Word-dokumenttina tai tekstitiedostona (ei pdf-tiedostona).
 • Linkit asiakkaan sivuille: toimita sekä urlit/osoitteet että linkkiteksti (linkattava sana/lause). Linkkejä voi olla useita esim. linkki verkkokauppaan, verkkosivuille, some-kanaviin tms.

Natiivimainoksen aineisto-ohjeet

 • Otsikko (sama kuin artikkelin otsikko/max. 70 merkkiä)
 • Kuva (750 x 500 px)
 • Yrityksen nimi (max. 20 merkkiä)
 • (Lyhyt teksti = yksi virke, maks. 120 merkkiä, ei julkaista kaikissa verkkopalveluissa)

Lue lisää ohjaavasta natiivimainoksesta: https://sisaltomarkkinointi.media.fi/demo/natiivimainosten-esimerkit/