Mediatalo Keskisuomalaisen myyntiehdot 

1. Soveltaminen

Myyntiehtoja sovelletaan, kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainostajan edustaja (”Asiakas”) ostaa Keskisuomalainen Oyj:n konserniyhtiöiden Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy, Mediatalo ESA Oy tai Savon Media Oy:n kautta (”Mediatalo Keskisuomalainen”) Keskisuomalainen Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden omistamia tai edustamia tuotteita ja palveluja.  Nämä ehdot koskevat myös muiden kuin yllä mainittujen konserniyhtiöiden tuotteita tai medioita siltä osin kuin ne on myyty paketoituna ko. yhtiöiden kautta. Ehdot eivät koske yhteistyömedioita tai Kärkimedia-mainontaa eikä kaikilta osin lukijailmoittelua. Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä mediakohtaisia tai osapuolten kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Ehtoja sovelletaan Asiakkaan toimittamalle kaikelle mainosaineistolle (”Aineisto”).  
Mikäli mainosaineiston on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu mainostajan edustaja, vastaa kyseinen välittäjä erikseen sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan (mm.  vastuu Aineiston sisällöstä sekä vastuu maksusta täydellä luottotappiovastuulla).  
Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Asiakas.

 

2. Mediatilan varaaminen ja peruminen

Varaaminen

Mediatalo Keskisuomalaisen kaikkiin medioihin voi tehdä tilavaraukset yhdellä kertaa joko omalle myynnin yhteyshenkilölle tai sähköpostitse lähimpään myyntipalveluun.
Varaukset tulee tehdä myyntiehdoissa tai kyseistä mediaa koskevissa erillisissä ehdoissa mainittuun ajankohtaan mennessä. Varaustilanne tulee aina varmistaa. Erikoispaikkojen (etusivu, takasivu, liitteet jne) mahdolliset aikaisemmat varaamisen ajankohdat on huomioitava.

Verkkokampanjoiden osalta alustava varaus on voimassa 14 päivää, jonka jälkeen inventaari vapautetaan automaattisesti, jos varausta ei ole vahvistettu. Jos varaus tehdään alle 5 päivää ennen kampanjan alkua, emme enää ota vastaan alustavia varauksia, vaan varaus pitää tehdä vahvistettuna.  

Mainos- ja mediatoimistoilta määräin

Mainos- ja mediatoimistoilta edellytämme kirjallista määräintä, joka tulee toimittaa myyntipalveluun ensimmäisen julkaisun varausaikataulun mukaisesti.

Peruminen ja muutokset kampanjoihin

Mediatalo Keskisuomalainen pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja, mainosnäyttö, mainosaika tai aikavaraus erityisestä syystä. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle välittömästi sekä pyritään antamaan tilalle uusi vastaava mediatila, -aika tai mainosnäyttö.

Asiakkaan on tehtävä peruutus kirjallisesti myyntipalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle.
Lehti-ilmoitus voidaan peruuttaa seuraamuksitta varausaikataulujen rajoissa.
Jos peruutus tehdään aineistoaikataulun umpeuduttua, veloitetaan varatun ilmoituksen nettohinta.
Vahvistetun verkkokampanjan peruutusehdot ovat seuraavat:

 • Jos vahvistettu varaus perutaan 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25% kampanjan nettohinnasta.
 • Jos vahvistettu varaus perutaan 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
 • Jos vahvistettu varaus perutaan 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.  

 

3. Mainoksen sijoittelu, Kilpailijoiden mainonta

Asiakas ei voi vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään tai esittää muita poikkeavia ehtoja mainoksen sijoittelulle. Kohdemedioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Asiakkaan ja Asiakkaan kilpailijan kampanjoita.
Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Mediatalo Keskisuomalainen ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään. 

 

4. Hinnat ja alennukset

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti mediakohtaisesti. Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen korotukset koskevat myös jo tehtyjä mediatilan varauksia, mikäli Asiakkaan kanssa ei ole erikseen muuta kirjallisesti sovittu.  
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien ja nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia mukaan lukien erikseen tehdyt sopimukset.
Hinnastohinnat ovat verottomia hintoja, ellei toisin mainita ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

 

Hinnastossa esitetyistä hinnoista myönnettävien alennusten laskentajärjestys:

Mediatilan bruttohinta
+ määräpaikkakorotus
– media- tai asiakaskohtainen alennus
= Nettohinta
+ lisäpalvelujen maksut
+ arvonlisävero
= Verollinen nettohinta

Alennukset

Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei toisin ole erikseen muuta kirjallisesti sovittu.
Alennukset vahvistetaan mediakohtaisesti tarjouksessa, varattaessa tai varausvahvistuksella.

Mainos- ja mediatoimistoalennus on toimistokohtainen ja alennus voidaan myöntää vain sopimuksen tehneelle mainos- tai mediatoimistolle.  Alennuksen edellytyksenä on, että toimisto vastaa Asiakkaan Aineiston sisällöstä ja maksusta sekä hoitaa toimeksiannon Mediatalo Keskisuomalaisen kaikkien myyntiehtojen mukaisesti.

Sopimusalennus perustuu media-/tuotekohtaisiin kokonaisostoihin ja edellyttää erillisen kirjallisen sopimuksen tekemistä. Sopimusalennus ei koske mainos- eikä mediatoimistoja.

Kampanja-alennukset ovat mediakohtaisia, niitä koskevat erilliset kampanjaehdot ja ne myönnetään hinnastohinnasta.

Toistoalennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia. Toistoalennus edellyttää saman ilmoituksen (materiaalin) julkaisua muuttumattomana lehtikohtaisen toistojana kuluessa.

Sarja-alennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia.

Vaihtoilmoitusalennus  voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista vaihtoilmoituksia välittäville Sanomalehtien Liiton jäsenlehdelle voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Poikkeukset
Mediatalo Keskisuomalaisen medioilla voi olla media-, tuote- tai osastokohtaisia erillisehtoja koskien yllä mainittuja alennuksia. Lisäksi ns. lukijailmoitus- tai järjestöpalstoilla on omat lehtikohtaiset alennusehdot.

 

5. Aineiston toimitus ja aineisto-ohjeet

Aineistojen toimituksen takarajat ovat mediakohtaisia ja valmistettavalle tai valmiille aineistolle voi olla erilaiset toimitusajat.

Lehti-ilmoitusaineisto on toimitettava lehtikohtaiseen viimeiseen ajankohtaan mennessä.
Varauksen yhteydessä Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä aineiston toimitusaika- ja osoite. Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava asiakkaan nimi, annettu materiaalinumero, media ja julkaisuajankohta.

Verkkokampanjan valmiin aineiston viimeinen toimitusaika

 • Erikoisratkaisut ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot
  5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä
 • GIF, JPG tai PNGkuvaaineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali
  3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä

Verkkokampanjan valmistettava aineisto 3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

 Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Verkkoaineiston toimittamisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot

 • Mainostajan ja kampanjan nimi
 • Julkaisupäivä(t)/-aika
 • Näyttöjen määrä
 • Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
 • Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
 • Mainostajan yhteystiedot
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö


Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä. Mediatalo Keskisuomalainen ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana, jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava.

Verkkoaineiston vaihtaminen
Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv).

Aineiston myöhästyminen
Jos lehti- tai verkkoaineistoa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä oikeassa muodossa tai se on vahingoittunut / toimimaton tai sisältö ei ole julkaisuvaatimusten mukainen, niin tällöin Mediatalo Keskisuomalainen ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana. Jos verkon kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, voi myöhästyminen tai toimimattomuus aiheuttaa sen, ettei kampanja voi alkaa haluttuna ajankohtana ja kampanjasta ei saada kerättyä kampanjaraporttia. Lisäksi vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100%). 

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Kampanjat todennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen mainonnanhallintajärjestelmällä.  Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan Aineisto on toimitettu myöhässä, Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.


Valmistusmaksu
Mediatalo Keskisuomalaisen valmistaman Aineiston valmistuksesta ja sen käyttöoikeuksista syntyneet kustannukset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mediatalo Keskisuomalaisen valmistamien aineistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Mediatalo Keskisuomalaiselle, jollei toisin sovita.

Mainosaineiston säilytys
Mediatalo Keskisuomalainen ei ole velvollinen säilyttämään Asiakkaan toimittamaa aineistoa julkaisun jälkeen, ellei mainosta ole määrätty sellaisenaan julkaistavaksi uudelleen tai toisin ole sovittu. Mediatalo Keskisuomalaisessa valmistettuja aineistoja säilytetään vähintään kolmen kuukauden ajan.

Aineisto-ohjeet löydät täältä

 

6. Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu mainoksen julkaisuaikataulun mukaisesti viikoittain, ellei erikseen ole muuta sovittu. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

Esitetyt hinnastohinnat ovat verottomia hintoja, ellei toisin mainita, ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Mediatalo Keskisuomalainen tarvitsee aina yritysasiakkailta Y-tunnuksen ja yksityisasiakkailta täydellisen henkilötunnuksen, mikäli mediaosto halutaan maksaa laskulla. Lisäksi Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen julkaisua.
Paperilaskun lähettämisestä veloitamme paperilaskumaksun:
Paperilaskumaksu/lasku on yritykselle sekä yhdistykselle 7,00 €+alv ja yksityisasiakkaalle 3,00 € sis. alv.

Yleiset maksuehdot ovat Yritys- ja yhdistysasiakkaalle 10 pv netto ja yksityisasiakkaalle 14 pv netto.

Maksamattoman laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.  Maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen siirrämme maksamattomat laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

 

Maksuvaihtoehdot

Verkkolasku yritykselle           
Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot operaattoristaan ja verkkolaskuosoitteestaan (OVT-tunnus / IBAN-tunnus).

Lasku sähköpostiin                      
Sähköpostilaskua varten Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot sähköpostiosoitteesta, johon lasku lähetetään PDF-muodossa viestin liitteenä. Lisäksi Asiakas vastaa oman sähköpostilaatikkonsa toiminnasta, esim. ettei lasku tule estetyksi tai ohjaudu roskapostikansioon.

Paperilasku                           
Paperilaskun toimittamisesta peritään paperilaskumaksu. 

Käteismaksu                       
Mediatalo Keskisuomalainen voi edellyttää Asiakkaalta käteismaksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta. Asiakas voi halutessaan maksaa mediaostonsa käteisellä etukäteen.
Pankkiin maksettaessa maksun oltava sovitulla median tilillä ja tosite maksusta toimitettuna myyntipalveluun esim. sähköpostilla ko. varauksen jättöaikojen sisällä. Vaihtoehtoisesti maksun voi suorittaa myös mihin tahansa Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalvelupisteeseen.

Mediatalo Keskisuomalaisen Maksun saajat ja Tilinumerot yhtiöittäin löydät täältä

 7. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Muistutus virheellisestä julkaisusta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta lehdessä tai sähköisen kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun mediatilan hintaan.
Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mainos ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai Asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa mainoksen sisältöön tai asuun tulleesta virheestä, joka johtuu esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta aineistosta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa virheestä, joka ilmenee mainostajalle toimitetusta vedoksesta, jos Asiakas on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta tai jättänyt kommentoimatta vedosta määräaikaan mennessä. Mediatalo Keskisuomalainen ei anna hyvitystä lehti-ilmoituksen vähäisestä paino-, palautus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä eikä vähennä sen mainosarvoa.

Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus sijoittaa mainos normaalin käytännön mukaisesti mediaympäristöön riippumatta toimituksellisesta sisällöstä tai muiden asiakkaiden julkaisuista.
Sähköinen palvelu voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa käyttökatkosten aiheuttamista vahingoista.

Vastuu mainoksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineiston valmistuksessa rajoittuu mediatilasta maksetun euromäärän palauttamiseen.  

 

8. Oikeus käyttää mainontaa, Referenssioikeus

Ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa on Mediatalo Keskisuomalaisella oikeus siirtää mainos kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. Mediatalo Keskisuomalaisella ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä.

 

9. Vastuu aineiston sisällöstä ja käyttöoikeuksista

Asiakas on vastuussa mainoksen sisällöstä. Asiakas ja mainos- tai mediatoimisto ovat vastuussa ja korvausvelvollisia mainonnan sisällöstä (mukaan lukien lehtien liitteet) ja sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Mediatalo Keskisuomalaiselle.

Mainostajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä mainoksessa ja verkkomainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdennustekniikoita hyödyntäessään. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö edellyttää, että Mediatalo Keskisuomalainen on antanut etukäteisen suostumuksen taikka mainostajan kanssa on erikseen sovittu tietojen keräämisestä Mediatalo Keskisuomalaisen verkkosivuilta.

Mikäli kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, tulee mainostajan noudattaa  Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising   –itsesääntelyperiaatteita sekä huolehtia tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Sijaintiperusteinen mainonta edellyttää, että kohdemedian käyttäjä on antanut sijaintitietojensa hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi siten, että niitä ei sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä voida yhdistää käyttäjään. Käyttäjän päätelaitteen sijainnin perusteella mainontaa saa kohdentaa ainoastaan Mediatalo Keskisuomalaisen antamalla etukäteisellä suostumuksella.

Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos mainos ei noudata voimassaolevia lakeja, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräyksiä tai se on hyvän tavan vastainen. Vastuu aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta, on Asiakkaalla. Vastuu oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista on Asiakkaalla. Vastuu kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista kuuluu Asiakkaalle.
Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

Katso Mediatalo Keskisuomalaisen tietosuojalauseke

 

10. Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja säännöt, riitojen ratkaisu

Mediatalo Keskisuomalainen noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä.
Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden muuttaa myyntiehtoja.
Mediatalo Keskisuomalaisen ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Mediatalo Keskisuomalaisen tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

11. Myyntipalvelujen yhteystiedot

MEKS valtakunnallinen myynti

Asiakaspalvelu

meks@media.fi

p. 0400 133 959

Savon alueen mediat                      
Myyntipalvelu  
mainos.savonmedia@media.fi    
p. 017 303 600

Keski-Suomen alueen mediat   
Myynnin tuki     
myynnintukiksml@media.fi          
p. 014 622 188

Etelä-Suomen alueen mediat    
Lehtikohtainen  
www.etelasuomenmedia.fi/lehdet  

Päijät-Hämeen alueen mediat  
Myyntipalvelu  
myyntipalvelu@mediataloesa.fi 
p. 03 7575 710


Tutustu Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteisiin