Osakkeenomistajien jakauma sektoreittain

OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 31.12.2021

Yritykset 3,38
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,17
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,38
Kotitaloudet 94,04
Ulkomaat 0,86
Yhteensä 99,82
Odotusluettelolla 0,05
Hallintarekisteröity 0,13
Kaikki yhteensä 100,00