Osakkeenomistajien jakauma sektoreittain

OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% ARVO-OSUUSMÄÄRÄ) SEKTOREITTAIN 31.12.2020

Yritykset 3,35
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,06
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,32
Kotitaloudet 94,30
Ulkomaat 0,85
Yhteensä 99,88
Odotusluettelolla 0,01
Hallintarekisteröity 0,12
Kaikki yhteensä 100,00