Osakkeenomistajien jakauma sektoreittain

OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUMA (% OSAKKEISTA) SEKTOREITTAIN 9.1.2020

Yksityiset yritykset 9,48
Rahoitus ja vakuutuslaitokset 1,02
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,29
Kotitaloudet 88,47
Ulkomaat 0,44
Yhteensä 99,71
Odotusluettelolla 0,44
Hallintarekisteröity 0,16
Kaikki yhteensä 100,00