Osakkeet ja osakkeenomistajat

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 379 233 kappaletta ja 5 379 233 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 4 663 235 kappaletta ja 93 264 700 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 98 643 933 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Muuntovaatimuslomake

Katso osakekurssin kehitys
Huom. Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Äänimäärän mukaan 31.12.2020

Osakkeenomistaja Äänet yht. Äänet yht. %
KANGASKORPI PEKKA KUOLINPESÄ 4 514 228 4,573322
KANGASKORPI VESA-PEKKA 2 579 461 2,613228
KAUTTO ANNA-LIISA 2 303 492 2,333646
JALKANEN MATTI 2 256 404 2,285942
KANGASKORPI INKERI 1 988 640 2,014673
MOISIO LAURI KUOLINPESÄ 1 895 327 1,920138
PEKKALA TUULA 1 767 448 1,790585
PEKKALA TIINA 1 754 968 1,777942
KINNUNEN IMMO 1 589 420 1,610227
KANGASKORPI SOILI 1 560 202 1,580626
HAUTSALO EERO 1 288 316 1,305181
MATILAINEN JUHANI 1 260 000 1,276494
HALTIA PEKKA 1 142 974 1,157936
VAINIO MATTI 1 006 998 1,02018
KAUTTO KALLE 960 048 0,972616