Osakkeet ja osakkeenomistajat

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999.
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV.
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään.

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 800 022 kappaletta ja 5 775 566 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 4 936 681 kappaletta ja 998 733 620 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 736 703 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 104 533 642 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Muuntovaatimuslomake

Katso osakekurssin kehitys
Huom. Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Äänimäärän mukaan 31.3.2020

Osakkeenomistaja Äänet yht. Äänet yht. %
KESKISUOMALAINEN OYJ
(Keskisuomalainen Oyj:n omistamilla omilla osakkeilla ei ole
äänivaltaa yhtiökokouksessa, eikä niille
makseta osinkoa. Osakkeiden mitätöintiprosessi on käynnistetty)
4 937 429 4,723292
KANGASKORPI PEKKA 4 514 228 4,318445
KANGASKORPI VESA-PEKKA 2 569 461 2,467589
KAUTTO ANNA-LIISA 2 302 992 2,203111
JALKANEN MATTI 2 256 404 2,158543
KANGASKORPI INKERI 1 948 640 1,902392
MOISIO LAURI KUOLINPESÄ 1 895 327 1,813126
PEKKALA TUULA 1 773 448 1,696533
PEKKALA TIINA 1 754 968 1,678855
KINNUNEN IMMO 1 589 420 1,520487
KANGASKORPI SOILI 1 560 202 1,492536
HAUTSALO EERO 1 288 316 1,232442
MATILAINEN JUHANI 1 260 000 1,205354
HALTIA MARTTI KUOLINPESÄ 1 165 524 1,114975
HALTIA PEKKA 1 142 974 1,093403