Osakkeet ja osakkeenomistajat

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 390 935 kappaletta ja 5 390 935 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 4 651 533 kappaletta ja 93 030 660 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 98 421 595 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Muuntovaatimuslomake

Katso osakekurssin kehitys
Huom. Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Äänimäärän mukaan 20.4.2021

Osakas K-osakkeita A-osakkeita % äänistä
KANGASKORPI VESA-PEKKA 231 654 203 505 4,90
KANGASKORPI SOILI 183 160 154 106 3,87
KAUTTO ANNA-LIISA 114 076 21 972 2,34
JALKANEN MATTI 108 810 80 204 2,29
KANGASKORPI INKERI 94 840 91 840 2,02
MOISIO LAURI KUOLINPESÄ 90 424 86 847 1,92
PEKKALA TUULA 84 958 68 288 1,79
PEKKALA TIINA 84 078 73 408 1,78
KINNUNEN IMMO 76 796 53 500 1,61
HAUTSALO EERO 61 396 60 396 1,31

 

Osakkeiden lukumäärän mukaan 20.4.2021

Osakas K-osakkeita A-osakkeita % osakkeista
KANGASKORPI VESA-PEKKA 231 654 203 505 4,33
KANGASKORPI SOILI 183 160 154 106 3,36
RISTOLA ARIMO 255 027 2,54
JALKANEN MATTI 108 810 80 204 1,88
KANGASKORPI INKERI 94 840 91 840 1,86
MOISIO LAURI KUOLINPESÄ 90 424 86 847 1,77
PUNAMUSTA MEDIA OYJ 160 800 1,60
PEKKALA TIINA 84 078 73 408 1,57
PEKKALA TUULA 84 958 68 288 1,53
KAUTTO ANNA-LIISA 114 076 21 972 1,35