Osakkeet ja osakkeenomistajat

  • Keskisuomalainen Oyj:n A-osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.4.1999.
  • Osakkeen kaupankäyntitunnus on KSLAV.
  • Osakkeet sijoittuvat viestintä ja kustannus -toimialaryhmään.

Keskisuomalainen Oyj:llä on sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita. Osakkeet, jotka kuuluvat sarjaan A, ovat vapaasti luovutettavissa. K-osakkeiden siirtoa koskee yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. Muilta osin yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Sarjaan A kuuluvia osakkeita on yhteensä 5 332 921 kappaletta ja 5 332 921 ääntä ja sarjaan K kuuluvia osakkeita 4 709 547 kappaletta ja 94 190 940 ääntä. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 10 042 468 kappaletta ja osakkeiden kokonaisäänimäärä on 99 523 861 ääntä.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 2 257 283,80 euroa.

Yhtiön K-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti muunnettavissa A-osakkeiksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Muuntovaatimuslomake

Katso osakekurssin kehitys
Huom. Lisää search-kenttään sana Keskisuomalainen Oyj ja näet osakekurssin kehityksen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Äänimäärän mukaan 16.4.2020

Osakkeenomistaja Äänet yht. Äänet yht. %
KANGASKORPI PEKKA 4 514 228 4,532530
KANGASKORPI VESA-PEKKA 2 569 461 2,589919
KAUTTO ANNA-LIISA 2 302 992 2,312329
JALKANEN MATTI 2 256 404 2,265552
KANGASKORPI INKERI 1 948 640 1,996702
MOISIO LAURI KUOLINPESÄ 1 895 327 1,903011
PEKKALA TUULA 1 773 448 1,780638
PEKKALA TIINA 1 754 968 1,762083
KINNUNEN IMMO 1 589 420 1,595864
KANGASKORPI SOILI 1 560 202 1,566527
HAUTSALO EERO 1 288 316 1,293539
MATILAINEN JUHANI 1 260 000 1,265108
HALTIA PEKKA 1 142 974 1,147608
VAINIO MATTI 1 006 998 1,011081
KAUTTO KALLE 959 548 0,963438