Sijoittajakalenteri

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistiin 23.2.2022.

Vuosikertomus

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021, on julkaistu 30.3.2022.

Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 28.4.2022.

Osingonmaksu

Keskisuomalainen Oyj:n osingon maksupäivä oli 9.5.2022 ja lisäosingon maksupäivä oli 11.10.2022.

Puolivuosikatsaus

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistiin 25.8.2022.